Často kladené dotazy

Během dlouholeté činnosti naší společnosti jsme přišli do kontaktu s nespočtem klientů. Zjistili jsme, že vás trápí podobné, či dokonce stejné problémy. Odpovědi na ně jsme sepsali níže a Vy si je tak můžete v přehledné formě v klidu domova přečíst.

Co všechno bych si měl/a připravit před sjednáním osobní schůzky?

Samozřejmě Vám s výběrem v jakékoli kategorii rádi pomůžeme, ale pokud víte, které možnosti preferujete, můžeme s Vámi probrat specifika řešení Vaší střechy již během prvního setkání.

Z těch standardních nabízíme pálené, betonové, plechové či břidlicové krytiny. Kromě vašeho vkusu je třeba brát zřetel na sklon střešního pláště, únosnost krovu či lokalitu objektu.

Podle toho, zda hodláte obývat půdní prostory, bude zvolena skladba střešního pláště.

Objekt může být památkově chráněn, nacházet se v památkové rezervaci či památkovém ochranném pásmu. Podle toho mohou být Památkovým ústavem kladeny různé požadavky na realizaci a materiály a celý proces rekonstrukce se může značně prodloužit.

Můžete volit mezi údržbovým materiálem (pozink či barevný pozink), nebo bezúdržbovým materiálem (barevný hliník, titanzinek či měď).

Komíny se musí pravidelně kontrolovat a v případě, že jsou plně využívány, navrhujeme jejich opravu. Pokud jsou využívány pouze pro odvětrání, doporučujeme je nahradit systémovým prvkem. Pokud nejsou využívány vůbec, je možné je ubourat pod střešní plášť.

Vždy se snažíme skloubit představu zákazníka a naše časové kapacity. Je nutné vzít v potaz také délku přípravné fáze, proto doporučujeme začít se zajišťováním střechy min. 1‑2 měsíce předem.

O co se dále zajímáte?

Díky mírným zimám je možné realizovat střechy celoročně.

Ano, dodáme kompletní materiál a zajistíme veškeré práce.

Ano, na základě plné moci kompletně zajistíme komunikaci s NPÚ a všechny úkony spojené s vydáním závazného stanoviska. U památkově chráněných objektů zajistíme také ohlášení rekonstrukce střechy na Městském úřadě.

Ano, v základní cenové nabídce jsou zahrnuty veškeré práce a materiály potřebné pro kompletní funkčnost střechy. Ostatní práce, i bez kterých je střecha plně funkční, ale je dobré dořešit v rámci zhotovení střechy, uvádíme mimo nabídku v doporučených pracích (hromosvod, oprava komínů, sněhové zachytávače apod.).

V případě lokálního poškození řešíme jejich výměnu, jejíž předpokládanou jednotkovou cenu uvádíme v cenové nabídce. V konečném vyúčtování kalkulujeme se skutečnou výměrou.

Na tuto skutečnost se většinou přijde až při demontáži střešní krytiny, což se zákazníkem vždy řešíme individuálně. Pokud v rámci rekonstrukce požadujete navýšení tepelné izolace, navrhneme možná řešení ještě před realizací.

Ano, do interiéru naše práce nezasahují, jediné omezení nastává u obývaných podstřešních prostor při výměně střešních oken.

Záleží na sklonu a výšce střešního pláště a zda je podstřeší obývané. V případě, že je lešení bude zapotřebí, bude jeho cena zahrnuta do cenové nabídky.

U dvou- či tříplášťových střech je difuzní folie nutná vždy. Naše firma používá difuzní folie ze sortimentu firmy Dörken Delta.

Na střechu se většinou dostáváme zvnějšku pomocí lešení. Co se týče přilehlého okolí domu, zabezpečujeme povrch proti mechanickému poškození.

Ano, ale je nutno počítat se zvýšenou cenou za ruční přesuny hmot.

Používáme firemní vozidla, která parkujeme se svolením majitele na jeho pozemku, není-li to možné, parkujeme mimo objekt. V případě parkovacích zón si je administrativně zajistíme a přeúčtovány Vám budou pouze prokazatelné náklady.

Zajistíme pro Vás na základě plné moci zábor veřejného prostranství včetně dopravního značení. Přeúčtovány Vám budou pouze prokazatelné náklady za pronájem.

To je naprosto v pořádku a běžné, vše s Vámi rádi projednáme a vyjdeme vstříc Vašim požadavkům. V případě vícenákladů je nejdříve naceníme a realizujeme až po Vašem odsouhlasení.

Každý den rozkryjeme jen takovou část, kterou jsme schopni ještě téhož dne pokrýt difuzní fólií, čímž je dostatečně chráněna. Některé detaily navíc chráníme plachtou.

Ano, ze zákona je naše firma pojištěna.

Odvoz a likvidace odpadů (suť, netříděný či nebezpečný odpad) a vše s tím spojené je vždy součástí základní cenové nabídky.

Písemná záruka na provedené práce je samozřejmostí, naše firma poskytuje záruku na 60 měsíců. Pokud projevíte zájem o námi nabízené práce, návrh smlouvy o dílo předkládáme vždy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace